wtorek, 2 października 2012

Zmiany w Regulaminie!!!

Drodzy Rodzice pojawiło się kilka zmian w Regulaminie. Prosimy się o zapoznanie z nimi.I.                    ZMIANY W REGULAMINIE PLACÓWKI

1.         Do regulaminu został dodany zapis o konieczności przynoszenia przez rodziców zaświadczenia lekarskiego po każdej nieobecności spowodowanej chorobą dziecka. W zaświadczeniu ma być zawarta informacja, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do żłobka. W przypadku gdy dziecko zostanie przyprowadzone po chorobie bez zaświadczenia lekarskiego, personel placówki odmówi przyjęcia dziecka.
2.         Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania Prywatny Punkt Opieki Nad Dziećmi o nie przyprowadzeniu dziecka do placówki w danym dniu najpóźniej do godziny 8:00. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania rodzice/prawni opiekunowie będą obciążeni opłatą za wyżywienie (jeśli dziecko korzysta z wyżywienia dowożonego przez firmę cateringową). Każde jednorazowe niezgłoszenie nieobecności dziecka zostanie odnotowane. Za notoryczne niezgłaszanie nieobecności dziecka właściciel Punktu ma prawo rozwiązać umowę z rodzicami.
3.         Rodzic jest zobowiązany do poinformowania personelu placówki, co najmniej dzień wcześniej, o powrocie dziecka do żłobka po każdej nieobecności. Każde niezgłoszenie powrotu dziecka zostanie odnotowane. Za notoryczne niezgłaszanie powrotu dziecka do placówki właściciel Punktu ma prawo rozwiązać umowę z rodzicami.
4.        Zajęcia adaptacyjne trwają maksymalnie tydzień dla dzieci uczęszczających na abonament. Z kolei dla dzieci przychodzących na karnet maksymalnie 5 spotkań. Po tym czasie rodzic zobowiązany jest do pozostawienia dziecka z personelem, ewentualnie może zostać w szatni i poczekać aż dziecko się uspokoi. Jest to spowodowane faktem, iż niektóre dzieci boją się nowych osób dorosłych. Ponadto zalecenia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego jasno wskazują, iż należy ograniczać wejście osób trzecich do sali, w których przebywają dzieci.
5.        Zajęcia adaptacyjne są organizowane dla dzieci powyżej roku.
6.        Rodzic jest zobowiązany do podpisywania wszystkich rzeczy dziecka, które przynosi do żłobka. Dotyczy to zarówno śliniaka, jak również przynoszonych kaszek, słoiczków, kremów czy chusteczek. II.              INNE INFORMACJE

  1.   Ponawiamy naszą prośbę o delikatne dzwonienie domofonem. Jest to niezbędne gdyż nasi podopieczni zasypiają o różnych porach czy to porannych czy popołudniowych. Często wielokrotne czy też długotrwałe dzwonienie budzi śpiące dzieci. Zwracamy również uwagę, iż bardzo często słyszymy domofon lecz specyfika pracy nie zawsze pozwala nam na szybkie podejście do drzwi. Prosimy również o zachowanie ciszy po wejściu do szatni, gdyż głośne rozmowy z dzieckiem również budzą dzieci śpiące w sypialni.
  2.  Przypominamy, iż zabawki przynoszone przez dzieci do żłobka powinny być dostosowane do wieku wszystkich naszych maluchów. Zabawki z niebezpiecznymi elementami będą zostawiane w szafce dziecka. Za zniszczenie zabawek nie odpowiada personel placówki.
  3.  W trosce o nasze maluchy rodzice przychodzący na zajęcia adaptacyjne są proszeni o zaopatrzenie się w obuwie zmienne bądź zwykłe ściągnięcie butów oraz kurtki, płaszcza itp.
  4.  Do sali zabaw, sypialni oraz łazienki mają wstęp tylko dzieci i personel placówki. Rodzic zobowiązany jest do pozostania w szatni zarówno rano jak i po południu. 
  5.  Przypominamy również, iż na drugie śniadanie, podwieczorek można przynosić jedynie jogurty, serki (produkty hermetycznie, oryginalnie pakowane), a także owoce. 
  6.  Prosimy o przynoszenie produktów tylko i wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, np. kaszki mleczne, mleka modyfikowane itp. Jest to wymóg Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.
  7.  Jako, że zbliża się okres jesienno-zimowy prosimy o sprawdzenie wyprawki dziecka i ewentualne doniesienie ubrań na zmianę.
2
IV.             DNI  W KTÓRYCH PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA:

·           1-2.11.2012 r.
·           24.12.2012 - 01.01.2013 

W dniach 27 - 28. 12. 2012 placówka będzie pełniła dyżur dla rodziców, którzy w tych dniach wyjątkowo nie mają możliwości zorganizowania innej formy opieki nad dziećmi. Do końca listopada rodzice chcący skorzystać z dyżuru proszeni są o wpisanie się na listę. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przemyślane zapisy dziecka na dyżur, bo w sytuacji gdy dziecko zapisane na dyżur nie zostanie przyprowadzone to placówka obciąży rodzica opłatą za opiekę godzinową w danym dniu.

Mamy nowe miejsca!!! ZAPRASZAMY!!!


Wrzesień- czas na zmiany

I już po wakacjach, wraz z nimi kilkoro naszych podopiecznych zakończyło swoją przygodę z Kredkami. Dzisiaj stawiają pierwsze kroki w przedszkolach. Elusia, Krzysiu, Natalko i Emilko trzymamy za was kciuki i wierzymy, że będziecie się tak dobrze bawić jak u nas!!!
Jednocześnie witamy w naszych Zaczarowanych progach nowych podopiecznych. Okres adaptacyjny bywa trudny, ale wierzymy, że szybko kredki staną się waszym drugim domem. :)